Instal·lació i configuració del NeoOffice en una arquitectura powerpc. - comentarios