Traducció del MiniGal Àlbum d’imatges PHP en català

, por laura

El programari Minigal 2

és una galeria d’imatges per instal·lar en un servidor que ens permet
penjar-hi les nostres fotografies i manejar-les fàcilment. A diferència
d’altres aplicacions semblants, no necessita el Safe Mode del PHP,
funció que molts proveïdors tenen activada com a mesura de seguretat. A
part, la seva instal·lació i ús són molt senzills i des de fa poc, el
tenim disponible en català.

MiniGal 2

Aquestes són les principals funcions del Minigal 2:

 • Ràpid, i fàcil d’utilitzar
 • Canvi fàcil d’aparença (amb skins)
 • Mostra la infromació EXIF de les imatges
 • Les imatges duen títol, descripcions i permet que els visitants les comentin
 • Suport multilingüe. En el nostre cas, explicarem la instalació del català
 • Generació de miniatures automàtica amb possibilitat de rotar les imatges

Minigal no requereix cap base de dades ni aplicacions externes. L’únic requisit és que el PHP disposi del les llibreries php-gd. (Mols proveïdors ja disposen d’elles, i si tenim el nostre propi servidor només hem d’instal·lar-ho).

Instal·lació

La instal·lació diferirà una mica dependent de si tenim
un compte en un proveïdor o tenim el nostre propi servidor. Explicarem
el primer cas, ja que l’explicació és perfectament atribuïble al segon.

 1. Descarregar el MiniGal
 2. Descomprimir els continguts del paquet i pujar-lo al servidor via FTP. Posar-ho, per exemple, dintre la carpeta /album
 3. Apuntar el navegador a l’adreça web on haguem instal·lat la minigallery. Per exemple: www.servidor.com/album
 4. Ens sortirà una plana informativa informant si tenim la llibreria GD
  disponible i els permissos. Si la GD image library no està disponible
  (Failure) voldrà dir que el servidor no té l’extensió i per tant, no
  podrem continuar :(

 5. Hem d’establir els permisos: Crear dintre de la carpeta /album una subcarpeta anomenada pictures i donar-li permís total (chmod
  777). Assegurar-nos de que la pròpia carpeta /album té el mateix permís
  total. Si ho hem fet tot bé, al recarregar altre cop la web ens hauria
  d’indicar els quatre controls com a correctes (success) i per tant,
  podem continuar amb la instal·lació.
 6. En aquest punt hem d’incloure la traducció al català, realitzada desinteressdament per Laura Primo. Hem de baixar el fitxer de localització minigal_catalan.zip, descomprimir-lo i pujar per FTP el fitxer catalan.php dintre de la carpeta lang.
 7. Recarreguem, per fi, la instal·lació del MiniGal
  i a la plana Welcome to MG2 Installation 2/2 podrem especificar el
  títol del nostre àlbum, l’adreça i contrasenya de l’administrador i si
  tot ha anat bé, podrem seleccionar l’idioma català i gaudir de la
  nostra nova Mini Gallery 2